ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 
  ประวัติโรงพยาบาลนครพนม
ทำเนียบผู้อำนวยการ
โครงสร้างการบริหาร
อัพเดทอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 2555
ตารางการให้บริการทางการแพทย์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศารสตร์ เป้าประสงค์
ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ป่วยนอก 
หน่วยงานภายใน
 


เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
 
 
 
 

 

มุมดาวน์โหลด
 
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลนครพนม
 
ONLINEโรงพยาบาลนครพนม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เอกสาร ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
21 เม.ย. 2557 แนวทางการวินิจฉัย ดูแล รักษาผู้ป่วยสงสัยโรค MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome)
21 เม.ย. 2557 ประเด็นถามตอบ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV)
21 เม.ย. 2557 รายงานข่าวกรองพิเศษ เลขที่ พิเศษ 6/2557 เรื่อง กรณีมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ในประเทศมาเลยเซีย
   
  ข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
22 เม.ย. 2557 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา
22 เม.ย. 2557 สอบราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำดื่มพร้อมอุปกรณ์
18 เม.ย. 2557 รับสมัครย้ายลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลนครพนม ปฏิบัติงานที่งานซ่อมบำรุง
18 เม.ย. 2557 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
10 เม.ย. 2557 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
9 เม.ย. 2557 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
8 เม.ย. 2557 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
3 เม.ย. 2557 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย จำนวน 480,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 มี.ค. 2557 ผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและลูกจ้างชั่วคราวเงินประกันสังคมตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และตำแหน่งพนักงานทั่วไป
31 มี.ค. 2557 ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 3 หลัง
31 มี.ค. 2557 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)ในโรงพยาบาลนครพนม
27 มี.ค. 2557 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันสอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและลูกจ้างชั่วคราวเงินประกันสังคม ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเปลือคนไข้และตำแหน่งพนักงานทั่วไป
11 มี.ค. 2557 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และลูกจ้างชั่วคราวเงินประกันสังคม ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และตำแหน่งพนักงานทั่วไป
11 มี.ค. 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
11 มี.ค. 2557 ร่าง TOR จ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ประกาศ 11 มี.ค. 2557, วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 14 มี.ค. 2557)
26 ก.พ. 2557 ขายทอดตลาดวัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลนครพนม
25 ก.พ. 2557 ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 128 ภาพต่อรอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 ก.พ. 2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
19 ก.พ. 2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในตึกเอ็กซเรย์ใหม่ จำนวน 1 เหมา
17 ก.พ. 2557 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินประกันสังคม ตำแหน่งผุ้ช่วยเหลือแพทย์แผนไทย และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
5 ก.พ. 2557 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินประกันสังคม ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
27 ม.ค. 2557 TOR_การเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ประกาศ 27 ม.ค. 2557, วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 30 ม.ค.2557)
24 ม.ค. 2557 สอบราคาซื้อเตียง Flowler ปรับระดับได้ พร้อมตูข้างเตียง
24 ม.ค. 2557 สอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ แบบ 3 ไก
ราคากลางเครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องมือและสายยาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ประกาศ 21 ม.ค. 2557, วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 24 ม.ค.2557)
TOR จัดซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องมือและสายยาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ประกาศ 21 ม.ค. 2557, วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 24 ม.ค.2557)
21 ม.ค. 2557 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินประกันสังคม ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
14 ม.ค. 2557 ตารางการตรวจสุขภาพประจำปี 2557 บุคลากร รพ.นครพนม
7 ม.ค. 2557 บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหา และคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
3 ม.ค. 2557 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 กลุ่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 ม.ค. 2557 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานประจำตึกและตำแหน่งพนักงานทั่วไป
   
  ดาวน์โหลดไฟล์งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ รพ.นครพนม
13 ม๊.ค. 2557 ประกาศนโยบายการดำเนินงานNCD คุณภาพ โรงพยาบาลนครพนม
26 ธ.ค. 2556 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ สสจ. รอบ 2 ปี 2556
18 ธ.ค. 2556 แบบฟอร์มและคำขอแก้ไขตามการประเมินรอบที่ 2 ปี 2556
18 ธ.ค. 2556 แบบ Checklist การประเมินยุทธศาสตร์จังหวัด รอบที่ 1 ปี 2557 รายตัวชี้วัด
18 ธ.ค. 2556 กำหนดการออกตรวจประเมินยุทธศาสตร์จังหวัด รอบที่ 1 ปี 2557
5 ส.ค. 2556 ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างการทำ 5ส ในหน่วยงาน
2 สค. 2556 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ฟอร์แผน57-เป้าประสงค์  และ   ฟอร์มแผน57-หน่วยงาน
แจ้งเวียนระบุเหตุผลสั่งยาned  และ  ห้ามเบิกกลูโคซามีน 
18 ต.ค. 2555 เอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนครพนม ไฟล์ที่ 1 | ไฟล์ที่ 2
คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
   
   
 

 คลิก!!  อ่านข่าวประกาศสอบราคา...ย้อนหลัง

 

 

   

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง 

ข่าวรับสมัครงาน

มูลนิธิขาเทียม

สภาพอากาศนครพนม

 

 

 

 

ข้อมูลผู้ประกันตน 16 มกราคม 2555

ข่าวบริหารงานบุคคล 

KM รพ.นครพนม 

    บอร์ดพูดคุยชาวLAB

shutbox7

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
กระดานสนทนา

กระดานข่าว โรงพยาบาลนครพนม
กระดาน

 ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม การให้บริการ ห้ามโฆษณาเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล
    การให้บริการสุขภาพ    ข่าวสาร ชาว LAB    ข่าวสาร เรื่องทั่วไป     KM โรงพยาบาลนครพนม    สายตรงฝ่ายการพยาบาล    ร้องเรียนงานคุ้มครองผู้บริโภค

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
 มหกรรมแพทย์แผนไทย ที่ จ.สกลนคร 2 wanprapa 120 wanprapa เมื่อวันที่ 31/03/2014 เวลา 04:42 น.
 ธรรมะโอดี รุ่น 2 5 wanprapa 160 wanprapa เมื่อวันที่ 31/03/2014 เวลา 04:32 น.
 รับการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการแพทย์แผนไทย 1 wanprapa 162 wanprapa เมื่อวันที่ 14/03/2014 เวลา 13:39 น.
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสสจ.สุพรรณบุรี 0 wanprapa 142 wanprapa เมื่อวันที่ 14/03/2014 เวลา 13:15 น.
 โสแหล่ครั้งที่ 5 3 wanprapa 195 wanprapa เมื่อวันที่ 14/03/2014 เวลา 13:10 น.
 ทัศนศึกษา 0 wanprapa 130 wanprapa เมื่อวันที่ 14/03/2014 เวลา 12:45 น.
 ธรรมะโอดี รุ่นที่ 1 2 wanprapa 367 wanprapa เมื่อวันที่ 03/03/2014 เวลา 05:39 น.
 ต้อนรับรพ.ยะลา (25ก.พ.57) 3 wanprapa 463 wanprapa เมื่อวันที่ 24/02/2014 เวลา 18:27 น.
 ไปเวียนเทียนที่วัดพระธาตุพนม (13ก.พ.57) 2 wanprapa 497 wanprapa เมื่อวันที่ 19/02/2014 เวลา 05:34 น.
 งานนครพนมExpo 2014 4 wanprapa 594 wanprapa เมื่อวันที่ 09/02/2014 เวลา 20:41 น.
กระทู้ 845 | กระทู้และตอบ 2751 | เข้าชม 631787 | ตอบ 1906 | สมาชิก  38880
[ กระดานข่าว ]   [ ค้นหา ]   [ ข้อมูลส่วนตัว ]   [ เข้า/ออกจากระบบ ]


สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ


โรงพยาบาลจิตเวช


ผู้อำนวยการ

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 25 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
โรงพยาบาลนครพนม
สาขาท้ายเมือง
สาขาสวนชมโขง
ข้อมูลสำหรับแพทย์

ข่าวภายใน รพ.นครพนม
รับบริจาคโลหิตด่วน!

ดาวน์โหลดไฟล์ KPI รอบ 2

เรียน แพทย์ Staff ทุกท่าน เรื่องการปรับปรุง KPI

อัพเดทข่าวสารวิชาการ

สรุปจากการประชุม Workshop เรื่อง Pediatric Advance Life Support 2010 จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 8-9พฤศจิกายน 2554 ผู้เข้าร่วมอบรม: พญ. นัทยา ก้องเกียรติกมล

 

โรคหลอดเลือดสมอง Stroke

โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระดับจังหวัด Stroke Fast Track

ระบบบันทึกและรายงานผู้ป่วยที่เข้าระบบ Stroke fast track

 
เอกสารแนะนำโรคไข้หวัด และ โรคอุจจาระร่วง

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างการทำ 5ส ในหน่วยงาน

คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการดูแลรักษาและพัฒนาส้วม

คลีนิคโรคจากการทำงาน

ดาวน์โหลดไฟล์

บรรยายอบรมเครือข่าย

คลีนิคโรคจากการทำงาน

1 กรกฎาคม 2554

Download Link

อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์ความรู้

การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

บุคลากรโรงพยาบาลนครพนม

27-30 มิถุนายน 2554

Download Link

ชมรมใน รพ.นครพนม

· ชมรมจริยธรรม
· ชมรมจักรยาน
· ชมรมเอโรบิค

โฮมเพจ เข้าระบบ เผยแพร่ข่าวสาร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา สารบัญเว็บ กระดานข่าว ค้นหา ลงโฆษณา ถาม/ตอบ

โรงพยาบาลนครพนม 270 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000  โทร 0-4251-1424 , 0-4251-1422 ,0-4251-1850,0-4252-0868,0-4252-0185,042521016,042521346,042521347,042521348,0-4252-0035 Fax 0-4251-1327