ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 
  ประวัติโรงพยาบาลนครพนม
ทำเนียบผู้อำนวยการ
โครงสร้างการบริหาร
อัพเดทอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 2555
ตารางการให้บริการทางการแพทย์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศารสตร์ เป้าประสงค์
ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ป่วยนอก 
หน่วยงานภายใน
 


เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
 
 
 
 

 

มุมดาวน์โหลด
 
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลนครพนม
 
ONLINE2.ประกาศรับสมัครงาน

 26 เม.ย. 2556 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัญฑิตปีการศึกษา 2556 
 26 เม.ย. 2556 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินประกันสังคม หลายตำแหน่ง 

 22 มี.ค. 2556 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

 25 ม.ค. 2556 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว และกำหนดวันสอบ นักกายภาพบำบัด, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานทั่วไป, พนักงานธุรการ 
 23 ม.ค. 2556 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี ๒๕๕๖ 
 10 ม.ค. 2556 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินประกันสังคม นักกายภาพบำบัด ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานทั่วไป 
 10 ม.ค. 2556 ผลการรับย้ายลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลนครพนม 

 14 ธ.ค. 2555 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 
 12 ธ.ค. 2555 รับสมัครย้ายลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลนครพนม ปฏิบัติงานที่งานซ่อมบำรุง 

 19 ต.ค. 2555 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือนและรายวัน หลายอัตรา  
 19 ต.ค. 2555 รับสมัครย้ายลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลนครพนม  
 1 ต.ค. 2555 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 

 28 ก.ย. 2555 ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

 14 ส.ค. 2555 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 

 24 ก.ค. 2555 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน หลายอัตรา 
 13 ก.ค. 2555 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและจพง.โสตฯ 

 8 มิ.ย. 2555 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 

 16 พ.ค. 2555 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและนักประชาสัมพันธ์ 
 15 พ.ค. 2555 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 
 1 พ.ค. 2555 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเภสัชกร และนักเทคนิคการแพทย์ 

 29 มี.ค. 2555 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
 29 มี.ค. 2555 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 

 31 ม.ค. 2555 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 
 26 ม.ค. 2555 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
 25 ม.ค. 2555 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 
 13 ม.ค. 2555 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
 11 ม.ค. 2555 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือนและรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล พนักงานทั่วไป และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
 26 ต.ค. 2554 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 18 ต.ค. 2554 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 14 ต.ค. 2554 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันและกำหนดวันสอบคัดเลือก 
 14 ต.ค. 2554 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
 21 ก.ย. 2554 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 15 ก.ย. 2554 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
 30 ส.ค. 2554 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
 17 ส.ค. 2554 รับสมัครลูกจ้างประจำ เพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ 
 9 ส.ค. 2554 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เภสัชกร (แก้ไข) 
 22 ก.ค. 2554 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
 21 มิ.ย. 2554 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 

 21 มิ.ย. 2554 รับสมัครผู้ปฏิบัติหน้าที่คนสวน โรงพยาบาลนครพนม 

 21 มิ.ย. 2554 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งยาม 

 30 พ.ค. 2554 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร 

 20 พฤษภาคม 2554 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 

 19 เมษายน 2554 รับสมัครผู้ปฏิบัติหน้าที่คนสวน โรงพยาบาลนครพนม 

 30 มีนาคม 2554 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

 28 มีนาคม 2554 ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 24 มีนาคม 2554 รับสมัครผู้ปฏิบัติหน้าที่คนสวน  โรงพยาบาลนครพนม

22 มีนาคม 2554 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงและกำหนดวันสอบคัดเลือก

17 มีนาคม 2554 ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(...พยาบาล...)

8 มีนาคม 2554 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)

  1 มีนาคม 2554 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และกำหนดวันเวล สถานที่คัดเลือก(ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)

9 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง....

.28 มกราคม 2554 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

25 มกราคม 2554 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก...และกำหนดวันสอบคัดเลือก

19 มกราคม 2554 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (แก้ไข)

10 มกราคม 2554 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง.......

11 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานสร้าสุขภาพ

29 ตุลาคม 2553 ประกาศผลการคัดเลือกลูจ้างชั่วคราว

22 ตุลาคม 2553 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก..พนักงานสร้างสุขภาพ

22 ตุลาคม 2553 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก...ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

1 ตุลาคม 2553 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงและลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน

14 กันยายน 2553 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2554 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลนครพนม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2009-07-28 (29687 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
โฮมเพจ เข้าระบบ เผยแพร่ข่าวสาร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา สารบัญเว็บ กระดานข่าว ค้นหา ลงโฆษณา ถาม/ตอบ

โรงพยาบาลนครพนม 270 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000  โทร 0-4251-1424 , 0-4251-1422 ,0-4251-1850,0-4252-0868,0-4252-0185,042521016,042521346,042521347,042521348,0-4252-0035 Fax 0-4251-1327